دانلود جزوه شیمی 36 ص تحقیق جزوه شیمی 36 ص مقاله جزوه شیمی 36 ص جزوه شیمی 36 ص
دسته بندی شیمی
فرمت فایل zip
حجم فایل 386 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58
دانلود تحقیق جزوه شیمی 36 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 58 صفحه

- تعریف انرژی نخستین یونش : مقدار انرژی لازم برای جدا كردن یك مول الكترون از یك مول اتم خنثای گازی و تبدیل آنها به یك مول یون + 1 گازی را انرژی نخستین یونش می‌گویند .
- تعریف انرژی دومین یونش () : مقدار انرژی لازم برای جدا كردن یك مول الكترون از یك مول یون + 1 گازی و تبدیل آنها به یك مول + 2 گازی را انرژی دومین یونش می‌گویند .
- بیان انرژی یونش با معادله های شیمیایی : نخستین یونش اتم M دومین یونش اتم M 1- كدامیك از روابط زیر ، با تعریف انرژی نخستین یونش عنصر شیمیایی M سازگاری دارد؟
1) 2) 3) 4) 2-گرمای واكنش برای تبدیل برابر است با : 1)انرژی تصعید مولی سدیم 2)انرژی تصعید مولی سدیم و انرژی آن 3)انرژی یونش سدیم 4)انرژی الكتروپوزیتیوی فلز سدیم - هر یونش ، از یونش پیش از خود سخت تر انجام می شود و انرژی زیادتری می طلبند ، به طوری كه همواره داریم : - افزایش انرژی های متوالی یونش به صورت یكنواخت انجام نمی شود ، بلكه جدا شدن برخی الكترون ها همراه با «جهش» انرژی یونش است .
این جهش ها را می توان در دوگروه دسته بندی كرد : الف)جهش های بزرگ یا اصلی كه هنگام تغییر تراز اصلی رخ می دهد .
ب)جهش های كوچك یا فرعی كه به هنگام تغییر تراز فرعی رخ می دهد .
- با استفاده از انرژی های های متوالی یونش و جهش های آنها ، موقعیت عنصرها در جدول تناوبی ، مطابق فرمول زیر مشخص می شود : 1+تعداد جهش =دوره‌ی عنصر 1-شماره اولین جهش = گروه عنصر مثلاً ، اگر در انرژی های متوالی یونش اتم عنصری 3 جهش وجود داشته باشد و اولین جهش مابین و باشد (یعنی هنگام جدا كردن سومین الكترون) ، این عنصر در دوره‌ی 4 و گروه 2 قرار دارد .
3-انرژی های یونش متوالی عنصر X برحسب كیلوژول بر مول عبارت است از : 577 ، 1816 ، 2744 ، 11578 ، 14831 .
فرمول كلرید این عمصر كدام است ؟
1) 2) 3) 4) 4-چند الكترون باید از اتم سدیم جدا شود تا بعد از آن ، دومین جهش بزرگ در انرژی یونش های پی در پی آن ، پدید آید؟
1)6 2)8 3)9 4)10 5-در نمودار انرژی های یونش متوالی بزرگ ترین جهش در كدام مورد زیر است؟
1) و 2) و 3) و 4) و 6-در نمودا تغییرات انرژی یونش عنصرها نسبت به عدد اتمی ، عنصرهای اصلی كدام گروه‌ها به ترتیب در نقاط ماكزیمم و می نیمم قرار دارند ؟
1)هشتم ، اول 2)هشتم ، دوم 3)هفتم ، اول 4)هفتم ، دوم 7-كدام عنصر ، بالاترین انرژی یونش را دارد؟
1)O 2)Ar 3)He 4)F 8-به كدام علت ، بر خلاف روند كلی ، انرژی نخستین یونش از بیشتر است؟
1)بزرگتر بودن اتم فسفر 2)بیشتر بودن الكترونگاتیوی اتم گوگرد 3)نیم پر بودن تراز در اتم فسفر 4)چهار اتمی بودن مولكول فسفر و هشت اتمی بودن مولكول گوگرد 9-برای عنصرهای ازت و اكسیژن كدام مقایسه به لحاظ انرژی یونش درست است؟
1) 2) 3) 4) 10-ناحیه‌ی معینی از فضای اطراف هسته كه بیشترین احتمال حضور الكترون را دارد (احتمال حضور الكترون در آن فضا بیش از 90% است) چه نامیده می شود؟
1)لایه‌ی الكترونی 2)سطح مرزی 3)تراز انرژی 4)اوربیتال اتمی گزیدة نكات تاریخچة جدول تناوبی - مندلیف در تنظیم جدول خود ؟
به د