دانلود جنسیت و نابرابری جنسیتی 22 صDOC تحقیق جنسیت و نابرابری جنسیتی 22 صDOC مقاله جنسیت و نابرابری جنسیتی 22 صDOC جنسیت و نابرابری جنسیتی 22 صDOC
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
دانلود تحقیق جنسیت و نابرابری جنسیتی 22 ص.DOC

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 22 صفحه

جنسیت و نابرابری جنسیتی یكی از مشخصه های جهانی كه ما در آن زندگی می كنیم، سهم عمیقا نابرابر زنان و مردان در سختی هایی است كه متحمل می شوند.
نابرابری جنسیتی در اكثر نقاط جهان وجود داردو زنان را به گونه های مختلفی تحت الشعاع قرار داده است.
متون رشته های جامعه شناسی و انسان شناسی نشان می دهد كه تا اواخر سال های 1960 به ندرت به (زنان) به عنوان موضوع پرداخته می شد و نظریه های تحول خالی از زنان بود، گویا تحول فقط از آن مردان بود و زنان نیز به صورت قسمتی از آن بهره مند می شدند.
زنان همسران یا مادران یا افراد غیر فعال بودند و نقش آنها در خانه و پرورش نسل آینده توصیف می شد.
اما از اوئل سال هال 1970 دوره انتقاد به نگرش جنسیتی در علوم اجتماعی آغاز گردید.
به عنوان مثال این سئوال اساسی مطرح شد كه آیا جایگاه زنان در تحول بشر فرقی با مردان دارد، و یا این كه نحوه نگرش به خطا رفته است؟
در روند صنعتی شدن، آیا تمام گردانندگان كارخانه ها مردان بوده اند یا زنان نیز در این دوران سخت سرمایه داری در این امر سهیم بوده اند؟
آیا بدون كار زنان در خانه، مردها می توانستند كار خارج از منزل را پیش برند؟
چرا یكی نام كار و دیگری نام بیكاری به خود می گیرد؟
آیا این امر برگرفته از ذات كار است و یا این كه نگرش خاص به كار كه پول را ملاك قرار داده ناشی شده است؟
آیا در تمام جوامع نگرش جنسیتی وجود دارد؟
خصلت های جنسیتی چگونه تغییر كرده اند و جهت تغییر كجا و چگونه موجبات تبعیض یا برابری را فراهم نموده است؟
پاسخ به چنین سئوالات كلی كه نونگری در آنها نهفته است، تحقیقات مربوط به زنان را از دوره انتقاد به دوره سوم برد.
طی دوره سوم با نگرش وسیع تر محققان، تحقیقات مربوط به زنان به تحقیقات موجود اضافه گردید و با درج این مطالب ، نظریه های بسیاری شكل گرفت.
بدین ترتیب دو دوره چهارم كه از اواخر سال هعای 1980 آغاز شده است، جنسیت به عنوان یكی از مبتحث نظری اصلی رشته های علوم اجتماعی ، در مباحث این رشته ها وارد گردید.
این تغییر نگرش، راه را برای بررسی علل نابرابریجنسیتی و سایر موضوعات مرتبط با جنسیت گونه های مختلف هموار ساخت.
حتا كه به صورت مختصر به تغییرات صورت گرفته در نگرش علوم اجتماعی به زن پرداخته ایم مناسب است اشاره ای به نابرابری جنسیتی داشته باشیم.
هفت نوع نابرابری نابرابری بین زنان و مردان می تواند اشكال بسیار متنوعی به خود بگیرد، در واقع نابرابری جنسیتی یك پدیده همگن نیست، بلكه مجموعه ای از مسائل كاملا متفاوت و در عین حال مرتبط به هم می باشد.
نابرابری در مرگ و میر (Mortality Inequality) در برخی از نقاط جهان، نابرابری بین زنان و مردان مستقیما متوجه مساله مرگ و زندگی می شود، و صورت خشنی از مرگ و میر زنان كه به شكل نامتعارفی بالا هستند به خود می گیرد كه نتیجه اش فزونی شمار مردان در كل جمعیت است.
این وشعیت در نقطه مقابل فزونی شمار زنان در مناطق بدون جانبداری جنسیتی (Gender bias) یا جانبداری جنسیتی اندك در مراقبت های بهداشتی و تغذیه قرار دارد.
نابرابری مرگ و میر به نحو گسترده ای در آفریقای شمالی و آسیا، كه شامل چین و آسیای جنوبی تیز می گردد، مشاهده شده است.
نابرابری در زاد و و